ИнформацияИнформация

Доц. Д-р Стефан Пеев, д.м. лекар по дентална медицина

Ръководител на катедра "Пародонтология и дентална имплантология" - Медицински университет - Варна
Председател на Българската асоциация по орална имплантология (BAOI)
Fellow на Международния екип по имплантология (ITI)
Член на Европейската асоциация по остеорегенерация (EAO)

От 2004 година Д-р Пеев е сертифициран международен лектор по имплантология. Провел е като лектор над 50 курса по имплантология за лекари по дентална медицина в три последователни нива, по време на които има изнесени над 500 лекции и обучени над 600 лекари по дентална медицина. Има над 30 публикации и научни съобщения в областта на имплантологията в публикувани в България и чужбина.
През 2008 година получава образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност Хирургична стоматология след защита на дисертация на тема "Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати".

Д-р Пеев практикува имплантология от 1997 година, като от тогава е поставил над 4000 имплантата.

Университетски лектор по имплантология – Медицински университет - Пловдив и Медицински университет - Варна