Клинична практикаКлинична практика

Клинична практика

Въпреки че нашата практика е фокусирана в областта на оралната имплантология, ние провеждаме лечение на високо ниво и в някои близки области на денталната медицина: пародонтология, орална хирургия и естетично възстановяване на съзъбието.


Имплантология

За целите на имплантологията прилагаме най-утвърдената в Европа имплантатна сестема –Straumann ( Switzerland). Системета предлага постигане на съвършени и трайни- както в естетично, така и във функционално отношение резултати.


Микрохирургия

Приложението на микрохирургичният подход в редица области на денталната медицина допринатя до повишаване на качеството на лечението, както и до подобряване на резултатите от него. В нашата практика ние прилагаме микрохирургичния подход в имплантологията, пародонтологията, консервативното лечение и протетиката. За тази цел използваме операционен микроскоп –Zeiss.


Високоенергиен лазер.

Благодарение на ситемната и комбинирана употреба на лазери е възможно парадонтопатиите (пародонтоза) да бъдат излекувани по нехирургичен начин. Лазерното лечение позволява елиминирането на патогенните бактерии в областта на устната кухина, дори и тези, които почти не се лекуват по лекарствен път. Лазерът отстранява безболезнено възпалената тъкан и стимулира оздравителните процеси.


Пиезохирургия.

Ултразвуковата хирургия е един съвременен начин за манипулациа върхе твърдите тъкани на зъба и костта. Това се налага, както в имплантологията, така и в оралната хирургия и пародонтологията. Извършва се с помощта на пиезохирургични апарати и допринася за минималната травматичност на редица процедури, щадящото отношение към тъканите и скъсяване на оперативното време.