Комплексно лечениеКомплексно лечение

Най-пълноценно възстановяване на загубата на зъби става с помощта на имплантати. Успехът на лечението, както и естетичниат и функционален резултат до голяма степен се определят от комплексният подход към лечението. Това означава осигуряване на достатъчен обем от кост, пресъздаване на морфолагията на меките тъкани, както и лечение на заболяванията на пародонта и твърдите зъбни тъкани на остатъчното съзъбие.


Осигуряване на достатъчен обем на костта, в която предстои поставяне на имплантати.


След изваждането на зъба, в областта настъпват атрофични промени- т.нар. афункционална атрофия. Това е стапяне на костта, явяващо с вседствие на липсата на натоварване. То води до хлътване на венеца в съответния участък. Възстановяването на адекватния обем на костта е важно не само за да имаме възможността да поставим имплантат, но и за да осигурим добра естетика и функция на реконструирания зъб.Това е причината в една част от случаите поставянето на имплантати да се предшества от процедури за възстановяване на костния обем. Възстановяването на костния обем става чрез редица методи:Направлявана костна регенерация.
При този метод се поставя специален материал, който стимулира регенерациата на костта (фиг.1).


фиг. 1
фиг. 2

Този материал се покрива със специална мембрана, наречена «бариерна мембрана», която позволява процесът на регенерация на костта да протече в съответният обем и граници (фиг.2).


"Синус лифт". Когато в задните участъци на горна челюст имаме недостатъчно висока кост, проблемът би могъл да бъде разрешен , чрез "повдигане" на подът на максиларния синус – кухина разположена в горна челюст. При малък недостиг на кост това става с помощта на специални инструменти, с които костта се избутва по посока на синуса - фиг.3.фиг. 3
фиг. 4

При по-голям недостиг се прибягва до присаждане на кост или костнозаместителен материал в основата на синуса.Това става след кота се направи отвор в страничната стена на синуса (фиг.4), повдигне се неговата мембрана(фиг.5) и костнозаместителният материал се поставя в така образувалата се кухина- фиг.6.


фиг. 5
фиг. 6

Блок графтинг. Метод при който се присажда блокче от собствена кост на пациента. Методът се прилага при напреднала атрофия.(фиг.7)


фиг. 7

Експанзия и сплит остеотомия. При тези методи костта се разширява със специални уреди и инструменти. Прилага се при достатъчна височина, но недостатъчен обем на костта.


Транспозиция на долночелюстният нерв. При тази процедура се измества нервът преминаващ през тялото на долната челюст, за да се направи място за поставяне на имплантати. Също се прилага при много напреднала атрофия.